ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเจ็ดยอด"

เพิ่มขึ้น 46 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
แก้ไขเพิ่มเติม
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ในปี [[พ.ศ. 2020]] วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นสถานที่[[สังคายนา]][[พระไตรปิฎก]]ครั้งที่ 8 ของโลก ในสมัยอาณาจักรล้านนา โดยมีพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้อุปถัมภ์
 
เจดีย์เจ็ดยอดยังเป็นเจดีย์ประจำปีเกิดของผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง อีกด้วย และภายในวัดเจ็ดยอดยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกสององค์นั่นคือ พระประธานบนเจดีย์เจ็ดยอด และพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานอยู่ด้านหลังเจดีย์เจ็ดยอด รวมถึงเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าติโลกราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงค์มังราย ที่ครองนครเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนา ซึ่งสถานที่ตั้งเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐินั้นยังเคยเป็นสถานที่ ที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระเจ้าติโลกราช อีกด้วย
 
==การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน==