ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุดอยคำ"

แก้ไขเพิ่มเติม
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''วัดพระธาตุดอยคำ''' เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลัง[[อุทยานหลวงราชพฤกษ์]] ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำยังมีลานชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึ่ง นอกจากที่ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว งดงามยิ่งนัก
 
งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยคำประจำปี กำหนดจัดขึ้นหลังวันวิสาขะบูชาแล้ว 5 วัน หรือหลังวันนมัสการและสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพแล้ว 5 วัน กำหนดจัดงานประเพณีรวม 3 วัน 2 คืน โดยงานจะสิ้นสุดในช่วงสายของวันอัฐมีบูชา ซึ่งในแต่ละปีพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ทรงประทานน้ำสรงพระธาตุและพระไตร เพื่อสรงน้ำพระธาตุด้วย โดยมีการจัดขบวนแห่น้ำสรงและผ้าไตรประทานเตียว(เดิน)ขึ้นวัดพระธาตุดอยคำอย่างงดงาม ซึ่งขบวนแห่จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรกในการจัดงานประเพณี และจัดพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยคำแบบพิธีล้านนา รวมทั้งตลอดระยะเวลาที่จัดงานประเพณีรวม 3 วัน 2 คืนนั้น คณะวงปี่พาทย์ล้านนาจากหลากหลายที่ ได้พร้อมใจกันมาร่วมบรรเลงปี่พาทย์ล้านนา เพื่อร่วมบูชาพระธาตุดอยคำด้วย นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นมากมายจากคนในชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหี๊ยะอีกด้วย
งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยคำประจำปี
 
==ประวัติ==