เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''สงคราม ค.ศ. 1812''' เป็นความขัดแย้งทางทหารกินเวลาสองปีครึ่ง สู้รบกันระหว่าง[[สหรัฐอเมริกา]]ฝ่ายหนึ่งกับ[[สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์]] อาณานิคมอเมริดาเหนือและพันธมิตรอินเดียนอเมริกาเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง นักประวัติศาสตร์ในสหรัฐและแคนาดามองว่าความขัดแย้งนี้เป็นสงคราม แต่นักประวัติศาสตร์ชาวยุโรปบางทีมองว่าเป็นเขตสงครามย่อมของ[[สงครามนโปเลียน]] เนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสงครามนั้น (โดยเฉพาะ[[ระบบภาคพื้นทวีป]]) เมื่อสงครามยุติใน ค.ศ. 1815 ปัญหาส่วนใหญ่ระงับแล้วและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตแดน
 
19,861

การแก้ไข