ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทดำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ไทดำ''' อาจหมายถึง
 
* [[ชาวไทดำ]] หรือ [[ชาวผู้ไท]] - อาศัยอยู่ใน[[ประเทศเวียดนาม]]ตอนเหนือ [[ประเทศลาว]] และ [[ภาคอีสาน]] [[ภาคเหนือ]] ของ[[ประเทศไทย]]
* [[ภาษาไทดำ]] หรือ [[ภาษาผู้ไท]] - เป็นภาษาหนึ่งในตระกูลภาษาไท
 
{{แก้กำกวม}}
ผู้ใช้นิรนาม