ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสวนดอก (จังหวัดเชียงใหม่)"

แก้ไขเพิ่มเติม
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''วัดสวนดอก''' ({{lang-nod|[[ไฟล์:LN-Wat Suan Dok.png|60px]]}}) หรือ '''วัดบุปผาราม''' เป็น[[พระอารามหลวง]]ชั้นตรี ชนิดสามัญ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/150/6842.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงวัดสวนดอก], เล่ม ๑๐๗, ตอน ๑๕๐ ง, ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๖๘๔๒ </ref>สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันตั้งอยู่บนถนนสุเทพ [[ตำบลสุเทพ]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]]
 
วัดสวนดอก(พระอารามหลวง) ยังเป็นวัดที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับ ราชวงค์ทิพย์จักรหรือราชวงค์เชื้อเจ้าเจ็ดตนและเจ้านายฝ่ายเหนือ สายสกุล ณ เชียงใหม่ อีกด้วย เพราะเป็นสถานที่ตั้งกู่บรรจุ พระบรมอัฐิ พระอัฐิ และอัฐิ ของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีต ในราชวงค์ทิพย์จักรหรือราชวงค์เชื้อเจ้าเจ็ดตนและเจ้านายฝ่ายเหนือ สายสกุล ณ เชียงใหม่ มาตั้งแต่สมัยเจ้าดารารัศจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทุกปีในวันที่ 17 เมษายน จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดพิธีสักการะดำหัว กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เป็นประจำเป็นประเพณีที่ถือปฎิบัติมายาวนาน ในการสักการะดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ในช่วงปี๋ใหม่เมือง หรือช่วงสงกรานต์ และในปัจจุบันวัดสวนดอกฯ ยังใช้เป็นสถานที่ตั้งประดิษฐานและใช้เป็นสถานที่ตั้งเมรุมาศ(ชั่วคราว) ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้านายฝ่ายเหนือ สายสกุล ณ เชียงใหม่ อีกด้วย
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
 
วัดสวนดอกตั้งอยู่ในเขต[[เทศบาลนครเชียงใหม่]] เลขที่ 139 [[ถนนสุเทพ]] [[ตำบลสุเทพ]] อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก[[ประตูสวนดอก]]ไปทางทิศตะวันตก 1 กิโลเมตร กินเนื้อที่ 35 [[ไร่]] 2 [[งาน]] 44 [[ตารางวา]] ทิศเหนือยาว 183 [[เมตร]] ทิศใต้ยาว 193 เมตร ทิศตะวันออกยาว 176 เมตร และทิศตะวันตกยาว 176 เมตร