ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเจ็ดยอด"

เพิ่มขึ้น 1,101 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
แก้ไขเพิ่มเติม
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง''' เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัด'''เจดีย์เจ็ดยอด''' หรือ '''วัดเจ็ดยอด''') ตั้งอยู่ที่[[ตำบลช้างเผือก (จังหวัดเชียงใหม่)|ตำบลช้างเผือก]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] [[พ.ศ. 1998]] [[พระเจ้าติโลกราช]] กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่ง[[ราชวงศ์เม็งราย]] ทรงสร้างวัดโพธารามมหาวิหาร สร้างด้วย[[ศิลาแลง]]ประดับลวด[[ลายปูนปั้น]] เป็นเจดีย์[[พุทธคยา]] [[ประเทศอินเดีย]]
 
ในปี [[พ.ศ. 2020]] วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นสถานที่[[สังคายนา]][[พระไตรปิฎก]]ครั้งที่ 8 ของโลก ปัจจุบันเจดีย์เจ็ดยอดหักพังไปเกือบหมด
 
เจดีย์เจ็ดยอดยังเป็นเจดีย์ประจำปีเกิด ปีมะเส็ง อีกด้วย และภายในวัดเจ็ดยอดยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่นั่นคือ พระประธานบนเจดีย์เจ็ดยอด และพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานอยู่ด้านหลังเจดีย์เจ็ดยอด รวมถึงเจดีย์บรรจุอัฐิพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงค์มังราย ที่ครองนครเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนา ซึ่งสถานที่ตั้งเจดีย์บรรจุอัฐินั้นยังเคยเป็นสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระเจ้าติโลกราช อีกด้วย
 
==การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน==