ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุช่อแฮ"

แก้ไขเพิ่มเติม
(เพิ่มเติมข้อมูลจากวัดพระธาตุช่อแฮ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง''' เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง[[จังหวัดแพร่]] และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิด[[ปีขาล]] ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 [[ถนนช่อแฮ]] [[ตำบลช่อแฮ]] [[อำเภอเมืองแพร่]] [[จังหวัดแพร่]] บนเนื้อที่ 175 ไร่
 
พระธาตุช่อแฮ เป็นที่ประดิษฐานพระเกศา(เส้นผม) และพระบรมสารีริกธาตุ(พระข้อศกศอกข้างซ้าย) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระธาตุที่เคารพสักการะของประชาชนชาวจังหวัดแพร่และใกล้เคียงโดยทุกปีช่วงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (เหนือ) ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (ใต้หรือภาคกลาง) จะมีพิธีนมัสการไหว้สาพระธาตุเจ้าช่อแฮ เมืองแป้(แพร่)แห่ตุงหลวง ซึ่งถือเป็นงานบุญประเพณีที่งดงามยิ่งใหญ่ของจังหวัดแพร่ โดยจะจัดขึ้น 7 วัน 7 คืน มีการอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุ และเครื่องสักการะแบบล้านนา การทำบุญตักบาตร การเทศน์(ทำนองพื้นเมืองระบำเมืองแพร่) การแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา สมโภชพระธาตุทกคืนรวมถึง มีขบวนแห่ช้าง ม้า เครื่องสักการะบูชาพระธาตุแบบล้านนา ของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ทุกอำเภอ และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ร่วมขบวนมากมาย งดงามตระการตา รวมถึงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ของดีท้องถิ่นทุกอำเภอ ตลอดทั้งวันทั้งคืน โดยจะจัดขึ้นทุกปีราวต้นเดือนหรือท้ายเดือนมีนาคม
 
การเดินทางมาเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮ ถนนสายหลัก คือ ถนนช่อแฮ เริ่มตั้งแต่สี่แยกบ้านทุ่ง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นสี่แยกใจกลางเมืองแพร่ เข้าสู่ถนนช่อแฮ และตรงไปตามถนนช่อแฮ ผ่านโรงพยาบาลแพร่ สนามบินจังหวัดแพร่ หมู่บ้านเหล่า หมู่บ้านนาจักร หมู่บ้านแต (กวีรัตน์) หมู่บ้านมุ้ง สถานที่ตั้งของวัดพระธาตุช่อแฮอยู่ในบริเวณเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ด้วยระยะทาง 9 กิโลเมตร จากตัวเมืองจังหวัดแพร่