ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุช่อแฮ"

เพิ่มเติมข้อมูลจากวัดพระธาตุช่อแฮ
(ได้รับข้อมูลใหม่จากวัดพระธาตุช่อแฮ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(เพิ่มเติมข้อมูลจากวัดพระธาตุช่อแฮ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
[[หมวดหมู่:โบราณสถานในจังหวัดแพร่]]
 
<!--来自 吴语维基百科-->- ข้อมูลจาก ประวัติวัดพระธาตุช่อแฮ (พระอารามหลวง)อนุญาตให้เผยแพร่โดย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮฯ
<!--来自 吴语维基百科-->