ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร"

ได้ข้อมูลใหม่จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
(ได้ข้อมูลใหม่จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร''' ({{lang-nod|[[ไฟล์:LN-Wat Chediluang.png|120px]]}}) เป็น[[พระอารามหลวง]]ใน[[จังหวัดเชียงใหม่]] มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัย[[พญาแสนเมืองมา]] พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่ง[[ราชวงศ์มังราย]] ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่
 
วัดเจดีย์หลวงสร้างอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา ตั้งอยู่เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ภายในวัดประมาณ 32 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา
 
ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นอกจากจะมีเจดีย์องค์ใหญ่ ที่สุดในล้านนา และในประเทศไทยแล้ว ภายในวิหารหลวงยังมี พระพุทธรูป คือพระอัฎฐารส ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ อีกองค์หนึ่ง และบริเวณด้านหน้าวัด ยังเป็นที่ประดิษฐาน เสาอินทขิล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนชาวเชียงใหม่ อีกที่หนึ่งด้วย
 
== ประวัติ<ref>http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=16402&lyo=1</ref> ==