ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร"

แก้ไขเพิ่มเติม
(แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ตามข้อมูลจริงจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งใน[[จังหวัดเชียงใหม่]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/3679.PDF ประกาศกรมศิลปากร กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ]</ref>
 
== ตำนานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่) ==
== ตำนานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่) '''[[พระพุทธสิหิงค์]]''' หรือ '''พระสิงห์''' เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดหุ้มทอง ปางมารวิชัย สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร <ref>เทพชู ทับทอง,ต่วย'ตูน พิเศษ พฤษภาคม พ.ศ. 2546 หน้า 105</ref> (องค์จริงที่จังหวัดเชียงใหม่)ตามประวัติกล่าวว่า [[พระเจ้าสีหฬะ]] พระมหากษัตริย์แห่งลังกาทวีป ทรงสร้างขึ้น เมื่อ [[พ.ศ. 700]] ต่อมา เจ้านครศรีธรรมราชได้ไปขอมาถวาย[[พระร่วง]]แห่ง[[กรุงสุโขทัย]] เมื่อ[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1]] แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]]ได้กรุงสุโขทัยเป็นเมืองขึ้น จึงได้อัญเชิญพพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่กรุงศรีอยุธยา ==
 
== ตำนานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่) '''[[พระพุทธสิหิงค์]]''' หรือ '''พระสิงห์''' เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดหุ้มทอง ปางมารวิชัย สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร <ref>เทพชู ทับทอง,ต่วย'ตูน พิเศษ พฤษภาคม พ.ศ. 2546 หน้า 105</ref> (องค์จริงที่จังหวัดเชียงใหม่)ตามประวัติกล่าวว่า [[พระเจ้าสีหฬะ]] พระมหากษัตริย์แห่งลังกาทวีป ทรงสร้างขึ้น เมื่อ [[พ.ศ. 700]] ต่อมา เจ้านครศรีธรรมราชได้ไปขอมาถวาย[[พระร่วง]]แห่ง[[กรุงสุโขทัย]] เมื่อ[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1]] แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]]ได้กรุงสุโขทัยเป็นเมืองขึ้น จึงได้อัญเชิญพพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่กรุงศรีอยุธยา ==
ต่อมาได้มีผู้นำไปไว้ที่เมือง[[กำแพงเพชร]]และ[[เชียงราย]] เมื่อ[[พระเจ้าแสนเมืองมา]] เจ้านครเชียงใหม่ยกทัพไปตีเมืองเชียงรายได้ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่เชียงใหม่พร้อมกับ[[พระแก้วมรกต]] เมื่อ[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]ตีเมืองเชียงใหม่ได้เมื่อ [[พ.ศ. 2205]] ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]]กรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานถึง 105 ปี