ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_map = Amphoe 3119.svg
}}
'''อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์''' [บ้าน-ใหม่-ไช-ยะ-พด] เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดบุรีรัมย์]] ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กิโลเมตร เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเกษตรเกษตรกรเป็นหลัก แยกตัวออกจาก[[อำเภอพุทไธสง]]เมื่อปีพุทธศักราช พ.ศ. 2536
 
== ประวัติ ==
140,560

การแก้ไข