ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
|full_name = วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
|common_name = วัดสุวรรณดาราราม
|image_temple = WatSuvandaramTemple.jpg
|short_describtion = พระอุโบสถวัดสุวรรณาดาราม
|type_of_place = [[พระอารามหลวง]]ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/A/284.PDF ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง], เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า ๒๘๔ </ref>
|branch = [[เถรวาท]] [[มหานิกาย]]
|special_things =
|road_name =
|sub_district = ตำบลหอรัตนไตร
|district = อำเภอพระนครศรีอยุธยา
|province = จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
|zip_code =
{{รายการอ้างอิง}}
* วิไลรัตน์. 2546. กรุงศรีอยุธยา. อมรินทร์พริ้นติ้ง
* [http://www.literatureandhistory.go.th/FineArts/Upload/Documents/1591%5C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1วัดสุวรรณดาราราม.doc วัดสุวรรณดาราราม]
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Wat Suwandararam (Ayutthaya)|วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร}}
{{geolinks-bldg|14.34829|100.57878}}
 
{{อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา}}
{{พระอารามหลวงชั้นเอก}}
 
[[หมวดหมู่:วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา|สวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร]]
[[หมวดหมู่:พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร|ส]]