ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครรัฐวาติกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| native_name = ''{{small|Stato della Città del Vaticano}}'' <small>{{it icon}}</small>
| conventional_long_name = นครรัฐวาติกัน
| common_name = นครรัฐวาติกันหี
 
| image_flag = Flag of the Vatican City.svg
| image_coat = Coat of arms of the Vatican City.svg
| leader_title2 = ประธาน[[สมณกรรมาธิการนครรัฐวาติกัน]]
| leader_name2 = พระคาร์ดินัล[[จูเซปเป มาร์เตลโล]]
| area_rank = 205750
| area_magnitude = 1 E5
| area_km2 = 0.44
| sport_code =
| vehicle_code =
| footnotes = <sup>1</sup>วาติกันเป็น[[นครรัฐ]]แห่งหนึ่ง<br /><sup>2</sup>ภาษาอิตาลีเป็นภาษาทางการโดยนิตินัยซึ่งปรากฏในย่อหน้าที่สองของ ''Legge sulle fonti del diritto'' และกฎหมายทุกฉบับเขียนขึ้นด้วยภาษาอิตาลี ส่วนภาษาอื่นที่ใช้ได้แก่[[ภาษาเยอรมัน]] [[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาสเปน]] [[ภาษาฝรั่งเศส]] และ[[ภาษาโปรตุเกส]] ส่วนภาษาของ[[องครักษ์ชาวสวิส#องครักษ์ชาวสวิสของสันตะปาปา|องครักษ์ชาวสวิสของสันตะปาปา]]คือภาษาเยอรมัน<br /><sup>3</sup>ก่อนปี [[พ.ศ. 2545]] ใช้[[ลีราวาติกัน]]<br /><sup>4</sup> [[ITU-T]] กำหนดหมายเลข 379 ให้กับนครรัฐวาติกัน แต่นครรัฐนี้ก็ถูกรวมอยู่ในแผนการกำหนดเลขหมายอิตาลีและใช้รหัสโทรศัพท์ 393904 ของอิตาลีด้วย โดย ระคา 3 ยูโร
 
}}
 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1929 นครรัฐวาติกันและอิตาลีได้ลงนามสนธิสัญญายอมรับสถานะของนครรัฐวาติกันเป็นรัฐเอกราชมีอำนาจอธิปไตยของตนเอง ตั้งแต่ ค.ศ. 1960 นครรัฐวาติกันได้รับการจารึกให้เป็นดินแดนที่จะต้องได้รับการปกป้องรักษาไว้เป็นพิเศษในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางอาวุธ (International Register of Cultural Works under Special Protection in Case of Armed Conflict) เนื่องจากเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมของโลก มีหอสมุดอันเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 (the Apostolic Library of the Vatican)
 
ต่อมา ในศตวรรษที่ 15 ได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุนครรัฐวาติกัน (Secret Archive of the Vatican) พิพิธภัณฑ์วาติกัน มหาวิหารนักบุญเปโตร และมีสำนักพิมพ์ของตนชื่อ the Vatican Polyglot Press ซึ่งเป็นที่จัดพิมพ์ผลงานภาษาต่างๆ รวมทั้งออกหนังสือพิมพ์รายวัน Observatore Romano ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ ค.ศ. 1861 และตั้งแต่ ค.ศ. 1931 นครรัฐวาติกันได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ถ่ายทอดเสียงภาษาต่างๆ ถึง 30 ภาษา ปัจจุบัน นครรัฐวาติกันมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 3 สถานี สถานีโทรทัศน์ 117 สถานี
 
== รัฐบาล ==
ผู้ใช้นิรนาม