ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ป.จ.|2456}}
{{ท.จ.|2451}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/035/1010_1.PDF พระราชทานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า]</ref>
{{ป.ช.|2455 }}
{{ป.จ.|2456}}
<ref> พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม