ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดสุทธิวราราม"

 
====Suthi Music Award====
ในแต่ละปีคณะกรรมการนักเรียน จะจัดงานแข่งขันดนตรี Suthi Music Award ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีให้มีเวทีในการแสดงออก รวมไปถึงการสร้างความบันเทิงภายในโรงเรียน โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 25572550 เป็นต้นมา เริ่มมีการนำศิลปินรับเชิญเข้ามาแสดงหลังจบงาน โดยนักเรียน ศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครอง สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนนักเรียนต่างโรงเรียนนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
{| class="wikitable"
|-
ผู้ใช้นิรนาม