ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 281291.72075235 ล้านบาท <small> ([[พ.ศ. 25582559]]) </small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25572558/A/069091/117.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25582559] เล่ม 131132 ตอนที่ 6991ก วันที่ 3025 กันยายน 25572558</ref>
| หัวหน้า1_ชื่อ = พิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
56,439

การแก้ไข