ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 7,247192.15445847 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 25582559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25572558/A/069091/117.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25582559] เล่ม 131132 ตอนที่ 6991ก วันที่ 3025 กันยายน 25572558</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ = [[อภิรดี ตันตราภรณ์]]
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง = รัฐมนตรี
| หัวหน้า4_ชื่อ = สมชาติ สร้อยทอง
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ = กุลณี อิศดิศัย
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
| หัวหน้า6_ชื่อ = บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
| หัวหน้า7_ชื่อ =
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
56,439

การแก้ไข