ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมประมง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 34,801055.6194498 ล้านบาท <small> ([[พ.ศ. 25582559]]) </small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25572558/A/069091/117.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25582559] เล่ม 131132 ตอนที่ 6991ก วันที่ 3025 กันยายน 25572558</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ =
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
58,138

การแก้ไข