ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 910,511078.82291627 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 25582559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25572558/A/069091/117.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25582559] เล่ม 131132 ตอนที่ 6991ก วันที่ 3025 กันยายน 25572558</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ = พลตำรวจเอก[[อดุลย์ แสงสิงแก้ว]]
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง = รัฐมนตรีว่าการ
| รัฐมนตรี2_ชื่อ =
| รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า5_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า6_ชื่อ = เสาวนีย์ โขมพัตร
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
| หัวหน้า7_ชื่อ = อนุสันต์ เทียนทอง (อธิบดี[[กรมกิจการผู้สูงอายุ]])
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = โฆษกกระทรวง (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
| หัวหน้า8_ชื่อ = ชินชัย ชี้เจริญ
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม
| หัวหน้า9_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
| หัวหน้า10_ชื่อ =
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง =