ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 505469.20782633 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 25582559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25572558/A/069091/117.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25582559] เล่ม 131132 ตอนที่ 6991ก วันที่ 3025 กันยายน 25572558</ref>
| รัฐมนตรี1_ชื่อ =
| รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า3_ชื่อ = ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ คนที่ 1
| หัวหน้า4_ชื่อ = [[ดร.]]ชูวิทย์ มิตรชอบ
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ คนที่ 2
| หัวหน้า5_ชื่อ = [[ดร.]]ชุมพล มุสิกานนท์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยอำนวยการ(รักษาการ)
54,640

การแก้ไข