ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทาสรัก"

* [[สมภพ เบญจาธิกุล]] รับบทเป็น เจ้าหลวงมหาชีวิต
* [[ศานติ สันติเวชชกุล]] รับบทเป็น สมิงสินธู
* [[ศิระ แพทย์รัตน์]] รับบทเป็น นายเหมือน/เจ้าพี่ตาละวิน
* [[วีระวิทย์ เหล่าสันติพลวุฒิ]] รับบทเป็น จิ้นสุ่ย
 
ผู้ใช้นิรนาม