ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง"

(SQL ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
== หมายเหตุ ==
* {{หมายเหตุ|เอกสาร}} [http://www.acm.org/classics/nov95/toc.html "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks"] เอกสารของ ดร.เอ็ดการ์แถลงในปี [[ค.ศ. 1970]]
* SQL บัญญัติตามราชบัณฑิตยสถานว่า "ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง" และ "ซีเควล" โดยชื่อ เอสคิวแอล นิยมอ่านว่า "ซีควล" และ "ซีเควล"
 
{{โครงซอฟต์แวร์}}
{{ภาษาโปรแกรมที่สำคัญ}}
 
[[หมวดหมู่:ภาษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเชิงประกาศ]]
[[หมวดหมู่:ภาษาสอบถาม]]
[[หมวดหมู่:ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง| ]]
[[หมวดหมู่:ฐานข้อมูล]]
[[หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์ของไอบีเอ็ม]]
[[หมวดหมู่:ภาษาจำลองข้อมูล]]<!--Data modeling languages-->
{{โครงซอฟต์แวร์}}
 
[[ar:لغة الاستعلامات البنيوية]]
130,658

การแก้ไข