ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เก้าอี้ขาวในห้องแดง"

|-
| จิตดี || [[ชลิต เฟื่องอารมย์]] || [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ]] || [[สุรวุฑ ไหมกัน]]
|-
| || [[ทม วิศวชาติ]] || ||
|-
| || [[กิ่งดาว ดารณี]] || ||
|-
| || [[สมควร กระจ่างศาสตร์]] || ||
|-
| || [[จุรี โอศิริ]] || ||
|-
| || [[พูนสวัสดิ์ ธีมากร]] || ||
|-
| || [[นิสาลักษณ์ ศรีนาคาร]] || ||
|-
| ออม || [[นภาพร หงสกุล]] || ||
|-
| || [[โกร่ง กางเกงแดง]] || ||
|-
| || [[ประไพ นิลประเสริฐ]] || ||
|-
| || [[ชาตรี ชมภู]] || ||
|-
| นักแสดงการแสดงไทยทีวีสี ช่อง 3 || || ||
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม