ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศ"

ก็เป็นสหพันธรัฐนี่ เขียนแบบนี้ชวนเข้าใจผิด
(ก็เป็นสหพันธรัฐนี่ เขียนแบบนี้ชวนเข้าใจผิด)
ประเทศหมายถึง[[รัฐ]]ปกครองตนเองที่มีเอกราชเป็นของตนเอง รัฐที่เป็นที่ยอมรับในสังคมสากลจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลบางประการก่อน คือการสร้างสัญลักษณ์ของชาติขึ้นมา อาทิ [[ธงชาติ]] สิทธิ์ทางการเมือง เช่น [[สิทธิพลเมือง]] ในขณะนี้มีประเทศ (รัฐ) อยู่ 193 ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในองค์การ[[สหประชาชาติ]]
 
คำว่า "รัฐ" มีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า "ประเทศ" และอาจทำให้เกิดความสับสนกับพื้นที่ในประเทศที่ถูกแบ่งออกมาเป็นส่วนๆ ได้ หรือ[[รัฐ (สหรัฐอเมริกา)|รัฐ]] ซึ่งก็คือสถานภาพรองมาจากชาติซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ "[[จังหวัด]]"
 
มีอยู่หลายประเทศด้วยกันที่มี[[รัฐชาติ]] (เชื้อชาติหลักของประชากรในสัญชาตินั้นๆ) ที่ชัดเจน เช่น [[ประเทศฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]] หรือ[[อิสราเอล]] ในประเทศเหล่านี้รัฐชาตินั้นมีอยู่เพียงหนึ่งชนชาติที่เป็นส่วนใหญ่ของประชากร แต่อย่างไรก็ตามในฝรั่งเศสมีชนชาติเบรตัน ซึ่งยังคงแสดงความภาคภูมิและความเป็นเอกภาพไว้อย่างชัดเจน มีประชากรและแหล่งที่อยู่ของประชากรของตนอย่างเฉพาะเจาะจง ส่วนในรัฐอื่นๆ เช่น[[แคนาดา]] [[สาธารณรัฐประชาชนจีน|จีน]] [[ประเทศสเปน|สเปน]] หรือ[[สหราชอาณาจักร]] นั้นประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆ หลายชนชาติ