ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหตุการณ์ (การคอมพิวเตอร์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ใน[[การคอมพิวเตอร์]] '''เหตุการณ์''' คือการกระทำที่ซอฟต์แวร์จดจำและจัดการ เหตุการณ์ในคอมพิวเตอร์สามารถสร้างหรือกระตุ้ยกระตุ้นได้โดยระบบ โดยผู้ใช้ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ โดยปกติ เหตุการณ์จะจัดการพร้อมกันตามผังการทำงานของโปรแกรม กล่าวคือ ซอฟต์แวร์อาจมีตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งที่ใช้จัดการเหตุการณ์ โดยมักจะเป็น[[วงวนเหตุการณ์]] ที่มาของเหตุการณ์รวมถึงผู้ใช้ ซึ้งอาจกระทำกับซอฟต์แวร์โดยการเคาะปุ่ม[[คีย์บอร์ด (คอมพิวเตอร์)|คีย์บอร์ด]] อีกแหล่งที่มาคืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น ตัวจับเวลา ซอฟต์แวร์ยังสามารถกระตุ้นชุดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในวงวนเหตุการณ์ ซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อตอบสนองเหตุการณ์เรียกว่า ซอฟต์แวร์เชิงเหตุการณ์ มักมีเป้าหมายเป็นการปฏิสัมพันธ์
 
[[หมวดหมู่:การเขียนโปรแกรม]]