ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละอองลอย"

From https://en.wikipedia.org/wiki/Aerosol
(→‎ดูเพิ่ม: ธนัชพัช. No ownership of articles. Read the conflict of interest (COI) policy.)
(From https://en.wikipedia.org/wiki/Aerosol)
[[ไฟล์:Aerosol.png|thumb|สิ่งที่ฉีดออกมาจากกระป๋องสเปรย์เป็นละอองลอยชนิดหนึ่ง]]
 
'''ละอองลอย''' หรือ '''แอโรซอล''' (aerosol) คือ ของผสมประเภท[[คอลลอยด์]]ที่ประกอบด้วย อนุภาคของแข็งหรือของเหลว ที่เป็นละอองฟุ้งกระจายในอากาศหรือในก๊าซอื่น<ref>{{cite book | last = Hinds | first = William C. | title = Aerosol Technology | publisher = Wiley - Interscience | edition = 2nd | date = 1999 | isbn = 978-0-471-19410-1 |page=3}}</ref>(มักเรียกละอองอนุภาคของแข็งว่า [[ฝุ่น]] หรือ [[ฝุ่นละออง]])
 
(มักเรียกละอองอนุภาคของแข็งว่า [[ฝุ่น]] หรือ [[ฝุ่นละออง]]) อนุภาคเหล่านี้ ลอย ในอากาศ ในลักษณะกึ่ง[[สารละลาย]] และกึ่ง[[สารแขวนลอย]] เช่นเดียวกับคอลลอยด์ชนิดอื่นๆ ระยะแรกหมายความเฉพาะ อนุภาคของแข็ง ที่กระจายในก๊าซ แต่ปัจจุบันรวมถึง หยดละอองของเหลว หรือทั้งคู่ ที่กระจายในก๊าซ
 
== อ้างอิง ==
<references />
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม