ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ท่าอากาศยานหัวหิน'''แต่เดิมมีชื่อว่า '''สนามบินบ่อฝ้าย''' ยังไม่มีการใช้งานอย่างเป็นทางการ เนื่องจากแต่เดิมมีเพียงเครื่องบินที่ใช้ในการทหารเท่านั้น ซึ่งมีทหารอากาศเพียงสังกัดหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินหรือการขนส่งทางอากาศ ทางกองทัพอากาศได้มีการสำรวจพื้นที่ซึ่งเป็นของทางราชการ และมีการปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์กับพื้นที่นั้น ๆ จึงได้มีการย้ายสนามบินของกองทัพอากาศ จากที่เดิม '''สนามบินหนองบ้วย''' อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เนื่องจากพื้นที่ของ'''สนามบินหนองบ้วย'''นั้นไม่สามารถขยายให้เครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น-ลง ได้ มาใช้พื้นที่ ที่ได้มีการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว คือ สนามบินบ่อฝ้าย ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ พื้นที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งในระยะแรกเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สนามบินเพื่อทางการทหารเท่านั้น
 
หลังจากนั้นในปี [[พ.ศ. 2498]] การขนส่งทางอากาศได้เป็นที่แพร่หลาย บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ได้นำเครื่องบินแบบ DC-3 หรือ DAKOTA มาทำการบินขึ้น-ลง ณ สนามบินบ่อฝ้าย เฉพาะฤดูตากอากาศเท่านั้น โดยมีกองทัพอากาศคอยควบคุมดูแล และในวันที่ [[3 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2504]] ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกของสนามบิน เป็นท่าอากาศยานหัวหิน โดยมีการส่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบจากของกองทัพอากาศ มาเป็นพื้นที่เขตความรับผิดชอบของกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม<ref>http://gold.rajabhat.edu/rLocal/print.php?story=02/04/09/7843296 </ref> หรือ[[กรมการบินพลเรือนกรมท่าอากาศยาน]] [[กระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย)|กระทรวงคมนาคม]]<ref>[https://minisite.aviation.go.th/ รายชื่อท่าอากาศยานของกรมการบินพลเรือน]</ref> ในปัจจุบัน
 
== สายการบิน==
916

การแก้ไข