ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอเชียนเกมส์"

ในปัจุบันได้มีการยุติการเปลี่ยนระยะเวลาจัดการแข่งขันออกไป จากที่จะจัดการแข่งขันก่อนโอลิมปิกเกมส์เพียงหนึ่งปีเป็นจัดการแข่งขันตามระยะเวลาเดิม เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพ[[เอเชียนเกมส์ 2018|เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18]] ไม่สามารถที่จะจัดภายในปีค.ศ. 2019 ได้ ซึ่งในปีค.ศ. 2019 นั้นได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานธิบดีของประเทศอินโดนีเซีย จึงจัดภายในปีค.ศ. 2018 ตามระยะเวลาเดิมแทน
 
== สัญลักษณ์ ==
[[สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย]]ได้มีการใช้สัญลักษณ์เพื่อที่จะใช้ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ซึ่งยึดแนวทางตามการแข่งขันโอลิมปิก สัญลักษณ์ของการแข่งขันเอเชียนเกมส์คือ
*[[ธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย]]
*[[คบเพลิงเอเชียนเกมส์]]
*[[เพลงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย]]
== การจัดแข่งขัน ==
กรุงเทพมหานครของประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมากที่สุดถึง 4 ครั้ง (2509, 2513, 2521, 2541) ตามด้วยสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 3 ครั้ง (โซล 2529,นครปูซาน 2545,นครอินช็อน 2557) สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงปักกิ่ง 2533, นครกว่างโจว 2553,นครหางโจว 2565)
5,129

การแก้ไข