ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093"

 
 
== เขตการควบคุม ==
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 เป็นทางหลวงที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหมวดทางหลวงเชียงคำ แขวงทางหลวงพะเยา และ หมวดทางหลวงเวียงแก่น แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
 
 
== ความสำคัญ ==
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ยอดภูชี้ฟ้า [[จังหวัดเชียงราย]] และเป็นทางสายหลักของประชาชนใน[[อำเภอภูซาง|อ.ภูซาง]] [[จ.พะเยา]]
 
{{ทางหลวงในประเทศไทย}}
[[หมวดหมู่:ทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัด|1093]]
[[หมวดหมู่:ทางหลวงตามหมายเลข|1093]]
[[หมวดหมู่:ทางหลวงแผ่นดินภาคเหนือ|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดเชียงราย|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดพะเยา|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093]]
== อ้างอิง ==
 
{{รายการอ้างอิง|colwidth=35em}}
 
{{ทางหลวงในประเทศไทย}}
[[หมวดหมู่:ทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัด|1093]]
[[หมวดหมู่:ทางหลวงตามหมายเลขแผ่นดินภาคเหนือ|4-1093]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดเชียงราย|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093]]
[[หมวดหมู่:ถนนในจังหวัดพะเยา|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093]]
11,588

การแก้ไข