ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การคลังสินค้า"

== คณะกรรมการ ==
#พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง เป็นประธานกรรมการ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/299/1.PDF</ref>
#พันเอก (พิเศษ) ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ เป็นรองประธานกรรมการ
#นางสาลินี วังตาล
#นายสมชาติ สร้อยทอง
34,840

การแก้ไข