ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิวัฒน์ ผสมทรัพย์"

add forgoten slash
(replace archive.today -> archive.is (domain archive.today blocked by onlinenic))
(add forgoten slash)
*2527 บาปปรารถนา (ช่อง 3)
*2528 ยอดรักยอดพยศ (ภาพยนตร์) <ref>[http://202.142.218.233/movie-store/main/movieDetail/837] ยอดรักยอดพยศ</ref>
*2528 บันไดเมฆ (ช่อง 3) <ref>[http://archive.isGGwIis/GGwI] รายชื่อละคร ที่ขึ้นต้นด้วย บ ใบไม้</ref>
*2528 พิมพิลาไลย (ช่อง 5) รับบทเป็น พลายงาม
*2528 เพลงแห่งชีวิต (ช่อง 5)
1,305

การแก้ไข