ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นวดี โมกขะเวส"

[[หมวดหมู่:นางแบบไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
54,124

การแก้ไข