ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาแบบอินเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ยุคปุราณะซึ่งตรงกับช่วง 200 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ. 500 และต้นยุคกลางซึ่งตรงกับ ค.ศ. 500-1,100 เป็นช่วงที่เกิดสำนักใหม่ ๆ ขึ้นในศาสนาฮินดู เช่น ลัทธิภักติ [[ลัทธิไศวะ]] [[ลัทธิศากติ]] [[ลัทธิไวษณพ]] จากนั้นจึงเข้าสู่ยุคอิสลามราว ค.ศ. 1,100-1,500 และ[[คุรุนานักเทพ]]ตั้ง[[ศาสนาซิกข์]]ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15<ref group=web name="ADR">{{cite web | author = Adherents.com | url = http://www.adherents.com/misc/rel_by_adh_CSM.html| title = Religions by adherents | accessdate =2007-02-09 | format = PHP }}</ref> และแพร่หลายมากใน[[ภูมิภาคปัญจาบ]]
 
เมื่อถึงยุคจักรวรรดินิยมที่อังกฤษเข้าปกครองอินเดียวอินเดีย กระแสการตีควาใหม่ในศาสนาฮินดูเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยอินเดีย
 
==ความเหมือนและความแตกต่าง==
ผู้ใช้นิรนาม