ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่แตง"

update ประชากร
(update ประชากร)
| coordinates = {{Coord|19|7|19|N|98|56|37|E|type:admin2nd_region:TH}}
| area = 1,362.784
| population = 75,044893
| population_as_of = 25572558
| postal_code = 50150,<br />50330 <small>(เฉพาะตำบลสันป่ายาง<br />และหมู่ที่ 2-9, 12-13 ตำบลสบเปิง)</small>
| density = 55.077
| geocode = 5006
| capital = ที่ว่าการอำเภอแม่แตง เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
 
{| class="wikitable sortable" style="margin: 0 auto 1em auto; text-align:center;"
! ลำดับที่ || ตำบล || จำนวนหมู่บ้าน || ประชากรทั้งหมด<br /><small> (พ.ศ. 25572558) </small><ref name=population>[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=50&statType=1&year=5758 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 25572558 จังหวัดเชียงใหม่] กรมการปกครอง</ref> || colspan="2" | ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น<br /><small> (พ.ศ. 25572558) </small><ref name=population/>
|-
|| 1. || สันมหาพน</br><small> (San Maha Phon) </small> || 10 || 6,590580 || 6,590580 || <small>(ทต. สันมหาพน)</small>
|-
|| 2. || แม่แตง</br><small> (Mae Taeng) </small> || 8 || 4,398435 || 4,398435 || <small>(ทต. แม่แตง)</small>
|-
|| 3. || ขี้เหล็ก</br><small> (Khilek) </small> || 11 || 9,334776 || 1,935995 <br /> 7,399781 || <small>(ทต. สันมหาพน)<br />(ทต. จอมแจ้ง)</small>
|-
|| 4. || ช่อแล</br><small> (Cho Lae) </small> || 6 || 4,467452 || 4,467452 || <small>(ทม. เมืองแกนพัฒนา)</small>
|-
|| 5. || แม่หอพระ</br><small> (Mae Ho Phra) </small> || 9 || 5,383427 || 5,383427 || <small>(ทต. แม่หอพระ)</small>
|-
|| 6. || สบเปิง</br><small> (Sop Poeng) </small> || 13 || 7,753798 || 7,753798 || <small>(อบต. สบเปิง)</small>
|-
|| 7. || สันป่ายาง</br><small> (San Pa Yang) </small> || 6 || 3,748744 || 3,748744 || <small>(อบต. สันป่ายาง)</small>
|-
|| 8. || บ้านเป้า</br><small> (Ban Pao) </small> || 7 || 3,657724 || 3,657724 || <small>(อบต. บ้านเป้า)</small>
|-
|| 9. || ป่าแป๋</br><small> (Pa Pae) </small> || 13 || 6,175171 || 6,175171 || <small>(อบต. ป่าแป๋)</small>
|-
|| 10. || เมืองก๋าย</br><small> (Mueang Kai) </small> || 5 || 1,637647 || 1,637647 || <small>(อบต. เมืองก๋าย)</small>
|-
|| 11. || บ้านช้าง</br><small> (Ban Chang) </small> || 5 || 3,883906 || 3,883906 || <small>(อบต. บ้านช้าง)</small>
|-
|| 12. || กึ้ดช้าง</br><small> (Kuet Chang) </small> || 8 || 5,152294 || 5,152294 || <small>(อบต. กึ้ดช้าง)</small>
|-
|| 13. || อินทขิล</br><small> (Inthakhin) </small> || 19 || 12,867939 || 8,722713 <br /> 4,145226 || <small>(ทม. เมืองแกนพัฒนา)<br />(ทต. อินทขิล)</small>
|-
|-
! colspan="2" | รวม || 120 || 75,044893 || colspan="2" | 43,039609 (เทศบาล)</br>32,005284 (อบต.)
|}
 
13,328

การแก้ไข