ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองน่าน"

=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอเมืองน่านแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 [[ตำบล]] 109 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|class="wikitable sortable"
|- style=
! ที่ !! ชื่อตำบล !! [[อักษรธรรมล้านนา|ตัวเมือง]] !! อักษรโรมัน !! จำนวนหมู่บ้าน !! จำนวนครัวเรือน!!จำนวนประชากร<ref> จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดน่าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25532558, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref>
|-
||1.||[[ตำบลในเวียง|ในเวียง]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Nai Wiang.png|39px]]||Nai Wiang||-||89,959464||1918,684787
|-
||2.||[[ตำบลบ่อ|บ่อ]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Bo.png|15px]]||Bo||10||1,153226||4,393440
|-
||3.||[[ตำบลผาสิงห์|ผาสิงห์]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Pha Sing.png|43px]]||Pha Sing||9||23,877349||6,144502
|-
||4.||[[ตำบลไชยสถาน|ไชยสถาน]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Chai Sathan.png|43px]]||Chai Sathan||11||23,857426||7,106386
|-
||5.||[[ตำบลถืมตอง|ถืมตอง]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Thuem Tong.png|33px]]||Thuem Tong||8||1,181287||3,336420
|-
||6.||[[ตำบลเรือง|เรือง]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Rueang.png|25px]]||Rueang||8||1,471550||4,853931
|-
||7.||[[ตำบลนาซาว|นาซาว]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Na Sao.png|33px]]||Na Sao||7||1,117448||3,578611
|-
||8.||[[ตำบลดู่ใต้|ดู่ใต้]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Du Tai.png|33px]]||Du Tai||15||3,356758||8,456459
|-
||9.||[[ตำบลกองควาย|กองควาย]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Kong Khwai.png|43px]]||Kong Khwai||12||1,799892||5,549399
|-
||10.||[[ตำบลบ่อสวก|บ่อสวก]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Bo Suak.png|35px]]||Bo Suak||13||2,068172||6,546610
|-
||11.||[[ตำบลสะเนียน|สะเนียน]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Sanian.png|39px]]||Sanian||16||23,858119||1112,836479
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม