ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจเนอรัลอิเล็กทริก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|revenue = {{Decrease}} 117.38 พันล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]] <small>(พ.ศ. 2558)</small><ref name='xbrlus_1'>{{cite web |url=http://www.google.com/finance?q=NYSE%3AGE&fstype=ii&ei=9IOxVpnrLcmH0ATB3Jtg |title=GENERAL ELECTRIC CO 2015 Annual Report Form (10-K) |publisher=United States Securities and Exchange Commission |website=EDGAR |date=February 27, 2016 |access-date=21 December 2015 }}</ref>
|operating_income = {{Decrease}} 8.186 พันล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]] <small>(พ.ศ. 2558)</small><ref name='xbrlus_1'/>
|net_income = {{Decrease}} -6.126 พันล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]] <small>(พ.ศ. 2558)</small><ref name='xbrlus_1'/>
|assets = {{Decrease}} 493.10 พันล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]] <small>(พ.ศ. 2558)</small><ref name='xbrlus_1'/>
|equity = {{Decrease}} 98.300 พันล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]] <small>(พ.ศ. 2558)</small><ref name='xbrlus_1'/>
ผู้ใช้นิรนาม