ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราโมทย์ ปาทาน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== รายการวิทยุ ==
สปอร์ต รีแล็กซ์ (sport relax) จัดรายการอยู่คลื่น FM 99.00 ตั้งแต่ 23.00 - 24.00 น. โดนทวงบุญคุณเกือบทุกครั้งที่เข้าจัดรายการ พูดจาเฮฮา
 
== เกียรติประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม