ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ มังกรคาบแก้ว (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่...)
|รางวัล =
}}
'''พระธรรมศีลาจารย์''' นามเดิม สุกรี ฉายา สุตาคโม เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมอดีตเจ้าอาวาส[[วัดหนังราชวรวิหาร]]
 
== ประวัติ ==
'''พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)''' ท่านเกิดเมื่อวันที่ [[13 มกราคม]] [[พ.ศ. 2470]] บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ [[5 เมษายน]] [[พ.ศ. 2486]] ณ วัดม่วง ตำบลหลักสอง กิ่งอำเภอหนองแขม โดยมีพระวิเชียรกวี ( ฉัตร อินฺทสุวณฺโณ) วัดหนัง อำเภอบางขุนเทียน เป็นพระอุปัชณาย์ อยู่สำนักวัดม่วง ๑ พรรษา พระอุปัชณาย์ ขอให้มาอยู่วัดหนัง ได้ศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมและบาลีเป็น[[เปรียญธรรม 4 ประโยค ]]
 
== อุปสมบท ==
ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2491]] ณ พัทธสีมาวัดหนัง อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี โดยมีพระวิเชียรกวี (ฉัตร) วัดหนัง เป็นพระอุปัชณาย์ พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต) วัดหนัง สมัยยังเป็นพระครูภาวนาภิรัตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระบริหารบรมธาตุ (ประเสริฐ ธมฺมธีโร) วัดนางชี อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี สมัยยังเป็นพระมหาประเสริฐ ป.ธ.๖ อยู่ที่วัดหนัง
 
== กิจของสงฆ์ ==
ในปี พ.ศ. 2503หลวงพ่อสุกรี ท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วย [[พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต)|เจ้าอาวาสในตอนนั้น]] <ref> เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2503 </ref> และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนัง ช่วยเจ้าอาวาสดูแลวัดจนในปี [[พ.ศ. 2512]] <ref> เป็นเจ้าอาวาสวัดหนังในปี พ.ศ. 2512 </ref> ท่านได้รับการแต่งตั้งนับเป็นเจ้าอาวาสวัดหนังรูปต่อไปเป็นลำดับที่ 8 และเริ่มต้นการปกครองดูแลวัดและได้รับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์เมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] <ref> เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อปี พ.ศ. 2515 </ref> และเป็นเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ - หนองแขมในปี [[พ.ศ. 2526]] <ref> เป็นเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญ - หนองแขมในปี พ.ศ. 2526 </ref>
 
== สมณศักดิ์ ==
* พ.ศ. 2491 เป็น''พระครูสังฆรักษ์''
* พ.ศ. 2500 เป็น''พระครูปลัด''
* พ.ศ. 2503 เป็น''พระครูพิศาลสุตาคม'' (ผจล.ชท.)
* พ.ศ. 2508 เป็น''พระครูพิศาลสุตาคม'' (ผจล.ชอ.)
* พ.ศ. 2518 เป็น''พระวิเชียรกวี''
* พ.ศ. 2533 เป็น''พระราชรัตนโมลี''
* พ.ศ. 2539 เป็น''พระเทพวรมุนี''
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]]ที่ ''พระธรรมศีลาจารย์ พิศาลจิตตสังวร สุนทรธรรมธาดา วรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/B/025/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 121, ตอนที่ 25 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, 24 ธันวาคม 2547, หน้า 3</ref>
*พ.ศ. 2547 เป็นพระธรรมศีลาจารย์
 
== มรณภาพ ==
หลวงพ่อท่านถึงแก่มรณภาพในปี [[พ.ศ. 2553]] รวมสิริอายุได้ 83 ปี
 
== อ้างอิง ==
{{เริ่มอ้างอิง}}
{{รายการอ้างอิง}}
{{จบอ้างอิง}}
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
|ตำแหน่ง = [[เจ้าอาวาส]][[วัดหนังราชวรวิหาร]]
|ปี = [[พ.ศ. 2512]] - [[พ.ศ. 2553]]
|ถัดไป = [[พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)]]
}}
{{จบกล่อง}}
 
{{เกิดปี|2470}}
{{เรียงลำดับ|ธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม}}
{{เสียชีวิตปี|2553}}
{{อายุขัย|2470|2553}}
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย|ส]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 4 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย|สเจ้าคณะอำเภอ]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|ศีลาจารย์ (สุกรี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร‎‎]]