ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกรนด์ดยุก"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
แทนที่ ‘เจอร์เมนิก’ ด้วย ‘เจอร์แมนิก’
(แทนที่ ‘ประเทส’ ด้วย ‘ประเทศ’)
(แทนที่ ‘เจอร์เมนิก’ ด้วย ‘เจอร์แมนิก’)
{{สั้นมาก}}
{{บรรดาศักดิ์ยุโรป}}
'''แกรนด์ดยุก''' หรือ'''แกรนด์ดุ๊ก'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 435</ref> ({{lang-en|grand duke}}) ถ้าเป็นสตรีเรียกว่า'''แกรนด์ดัชเชส''' เป็น[[ฐานันดรศักดิ์]]ใน[[ยุโรปตะวันตก]]โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ[[กลุ่มภาษาเจอร์เมนิกเจอร์แมนิก|เจอร์เมนิกเจอร์แมนิก]]เพื่อหมายถึงประมุขในระดับมณฑล มีศักดิ์ต่ำกว่า[[พระราชา]]แต่สูงกว่า[[ดยุก]] แกรนด์ดยุกยังใช้ในหลายภาษา เช่น [[ภาษาอังกฤษ]]และ[[ภาษาฝรั่งเศส]] เพื่อหมายถึง[[แกรนด์พรินซ์]] เพราะภาษาเหล่านี้ใช้ศัพท์ prince หมายถึงทั้งเจ้าชายราชนิกุลและเจ้าผู้ครองนครเหมือนกัน ขณะที่ภาษาเยอรมันเรียกเจ้าชายราชนิกุลว่า Prinz และเรียกเจ้าชายผู้ครองนครว่า Fürst เขตปกครองของแกรนด์ดยุกเรียกว่า[[ราชรัฐ]]ชั้น[[แกรนด์ดัชชี]] ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลก คือ [[ราชรัฐลักเซมเบิร์ก]]ซึ่งมี[[แกรนด์ดยุคอ็องรีที่ 1]] เป็นเจ้าผู้ครองราชรัฐ
 
== อ้างอิง ==
123,859

การแก้ไข