ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษามคธ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|iso3=mag}}
 
'''ภาษามคธ''' (อ่านว่า ''มะ-คด'' บางครั้งเรียก มาคธี, มคธี หรือ มคฮี) เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับ[[ภาษาโภชปุรี]]และ[[ภาษาไมถิลี]]จัดอยู่ในกลุ่มของ[[ภาษาพิหาร]] ตระกูลอินโด-ยุโรเปียน มีผู้พูด 13 ล้านคนในเขตมคธของรัฐ[[พิหาร]]และบริเวณใกล้เคียงอื่นๆรวมถึงบางบริเวณใน[[รัฐเบงกอลตะวันตก]] เขียนด้วย[[อักษรเทวนาครี]]
 
ระบบเสียงใกล้เคียงกับ[[ภาษาฮินดี]]และพอจะเข้าใจกันได้กับผู้พูดภาษาฮินดีหรือภาษาพิหารอื่นๆ มีนิทานและเพลงพื้นบ้านมาก เชื่อกันว่ารูปแบบโบราณของภาษามคธคือภาษาที่ใช้พูดในสมัยพุทธกาลและในราชอาณาจักรมคธ พุทธศาสนาเถรวาทใช้[[ภาษาบาลี]]ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของภาษามคธโบราณ ยังมีภาษาที่อยู่ระหว่างภาษาบาลีกับภาษามคธ เรียกว่า [[ภาษาอรธมาคธี]] (แปลว่า ภาษากึ่งมคธ) ซึ่งใช้ในคัมภีร์ของ[[ศาสนาเชน]] ความต่างของภาษามคธกับภาษาอรธมาคธี อยู่ในรูปแบบเดียวกับความต่างจากภาษาบาลี
130,832

การแก้ไข