ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''เจ้าจอมมารดาจีน''' เป็นหม่อมห้ามใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี]]
เจ้าจอมมารดาจีน มีธิดา 3 พระองค์ และซึ่งในภายหลังได้ถวายพระองค์เป็นพระอรรคชายาเธอใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทั้ง 3 พระองค์ <ref>http://theyoung.net/tamneap_vip/49_queen/49_37.htm</ref><ref>http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=248&filename=country_infor_desc.html?topic_id=248&filename=rashinee37_38_39.htm</ref>
* '''หม่อมเจ้าบัว ลดาวัลย์''' เมื่อเป็นพระภรรยาเจ้า ทรงมีอิสริยศักดิ์เป็น [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค]] ต่อมาได้ทรงกรมเป็น กรมขุนอรรควรราชกัญญา
* '''หม่อมเจ้าปิ๋ว ลดาวัลย์''' เมื่อเป็นพระภรรยาเจ้า ทรงมีอิสริยศักดิ์เป็น [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์]] สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2430
184

การแก้ไข