ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชัยยง ขำเปี่ยม"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| name =
| allegiance = [[สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]]
| serviceyears = พ.ศ. 2542–ปัจจุบัน
| rank = [[ไฟล์:Pol.Lt.Col. (RTP OF-4).png|15px]] พันตำรวจโท
}}
427,120

การแก้ไข