ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<div style="float:right">{{วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ}}</div>
{{เว็บย่อวิกิ|WP:LEVEL}}
'''ระดับการเขียนบทความ''' เป็นโครงการในวิกิพีเดียเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทความตามระดับการเขียน เนื้อหา และรูปแบบของบทความ เพื่อใช้ร่วมกับโครงการอื่นในการให้แนวคิดต่อกลุ่มผู้เขียน ว่าควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหน (ในโครงการจะใส่ไว้ในส่วนพูดคุย) โดยการจัดระดับนี้ <u>เป็นเพียงการจัดระดับในแต่ละโครงการย่อย ซึ่งไม่ใช่การจัดระดับอย่างเป็นทางการของวิกิพีเดียทั้งหมด</u> แต่อย่างใด
 
ทุกคนในวิกิพีเดียสามารถจัดระดับของแต่ละบทความได้ แต่อาจต้องการศึกษานโยบายการจัดระดับบทความ และวิธีการสำหรับโครงการนั้นๆเพิ่มเติม วิธีการจัดระดับโดยทั่วไปจะใส่ตัวแปรในแม่แบบ เช่น ถ้าต้องการกำหนดให้บทความในระดับ "ดี" ให้ใส่คำสั่ง
;จัดระดับบทความเพื่ออะไร : ระบบการจัดระดับบทความช่วยให้แต่ละโครงการสามารถเฝ้าดูคุณภาพของบทความในแต่ละสาขาวิชา และจัดลำดับงานสำหรับบทความต่างๆ
 
;การจัดระดับบทความเป็นทางการหรือไม่ : ตามความจริงแล้วไม่ใช่ ซึ่งปกติแล้วสำหรับใช้ภายในแต่ละโครงการ และไม่ใช่การจัดระดับของทั้งโครงการทั้งหมดแต่อย่างใด
 
;ทำไมระดับในบางบทความไม่ได้รับการอัปเดตบ่อยอย่างที่ควรจะเป็น : การจัดระดับบทความขึ้นอยู่กับโครงการนั้นที่เข้าร่วม คุณอาจสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และช่วยเหลือในการอัปเดตและจัดระดับบทความในโครงการที่คุณสนใจ