ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย แสวงการ"

ย้อนการแก้ไขของ 58.8.151.108 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย BotKung
(ย้อนการแก้ไขของ 58.8.151.108 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย BotKung)
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ป.ช.|2556}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/030/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2556], เลม 130 ตอนที่ 30 ข, 6 ธันวาคม 2556.</ref>
{{ม.ว.ม.|2553}}
 
== อ้างอิง ==