ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนา"

| float = right
| bars =
{{Bar percent|[[ศาสนาอับราฮัม]]|blue|5662}}
{{Bar percent|[[ศาสนาแบบอินเดีย]]|red|22.526}}
{{Bar percent|[[ศาสนาแบบเอเชียตะวันออก]]|orange|199}}
{{Bar percent|[[ศาสนาแบบอิหร่าน]]|violet|1.35}}
{{Bar percent|[[ศาสนาแบบญี่ปุ่น]]|yellow|1.14}}
{{Bar percent|[[ศาสนาแบบแอฟริกัน]]|green|0.1}}
}}
677

การแก้ไข