ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการ"

== ราชการไทย ==
[[ไฟล์:Emblem thailand garuda4.png|thumb|120px|right|ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมาก)]]
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันกับข้าราชการ
 
== ตราพระราชทาน ==
ผู้ใช้นิรนาม