ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ่อขุนศรีนาวนำถุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
หลักฐานตามศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 ([[จารึกวัดศรีชุม]]) ปรากฏเชื้อสายของราชวงศ์ของพ่อขุนศรีนาวนำถุมคือ
# '''พ่อขุนศรีนาวนำถม''' ผู้สถาปนาแคว้นสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย
# '''[[พ่อขุนผาผกดเกดเหกดเกดาเมือง]]''' บุตรของลำดับที่ 1
เดหกเกดเกดเกดที่ 2เกดเ
# '''[[พระยากำแหงพระราม]]''' เจ้าเมือง[[สรลวงสองแคว]] อาจเป็นบุตรของลำดับที่ 2
# '''[[พระมหาเถรศรีศรัทธา]]''' หลานของลำดับที่ 2 (บุตรของลำดับที่ 3) ผู้มีเรื่องราวชีวิตอยู่ใน[[ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2]]
กดเกดเกดเกดหกดเกดเ
 
กดเอาจเป็นเพกเกดเกดหเารัาท ืๆะำดพไำดำพ3
อาจเป็นเพราะเนื่องจาก มหาเถรศรีศรัทธา ไม่มีบุตรชายมีแต่ธิดาสองคน และออกบวชเดินทางแสวงบุญในเวลาต่อมา จึงไม่ปรากฏหลักฐานการสืบเชื้อสายของตระกูลนี้ต่อมาหลังจากนั้น
ะ2พ3เด0.เ
อาจเป็นเพราะเนื่องจากดราะเนื่องจาก มหาเถรศรีศรัทธา ไม่มีบุตรชายมีแต่ธิดาสองคน และออกบวชเดินทางแสวงบุญในเวลาต่อมา จึงไม่ปรากฏหลักฐานการสืบเชื้อสายของตระกูลนี้ต่อมาหลังจากนั้น
 
อย่างไรก็ตาม ประเพณีในสมัยนั้นนิยมนำชื่อปู่มาตั้งเป็นชื่อคนรุ่นหลาน และปรากฏว่าต่อมามีกษัตริย์ไทยเมืองเหนือชื่อ [[พระยางั่วนำถุม]] จึงมีความเป็นไปได้ว่าเชื้อสายของพ่อขุนศรีนาวนำถุมยังคงมีอำนาจในแคว้นสุโขทัยสืบต่อมาอีกระยะหนึ่ง
ผู้ใช้นิรนาม