ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พัชรศรี เบญจมาศ"

 
ปี 2553 ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้โฆษณาผงซักฟอก บรีส และยังได้ต่อสัญญาโฆษณาแชมพู Clinic Clear อีกด้วย
ปี 2559 แมมันแมมันแมมันแมมันแมมันแมมันรามันรามันรามันรามันรามันรามันรามันรามันรามัน
 
== ผลงานหนังสือ ==
ผู้ใช้นิรนาม