ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิฟตีเชดส์ออฟเกรย์ (ภาพยนตร์)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* {{Wikiquote-inline|:en:Fifty Shades of Grey (film)|''ฟิฟตีเชดส์ออฟเกรย์''}}
* {{official|http://www.fiftyshades-movie.co.uk/}} '''(สหราชอาณาจักร)'''
* {{imdb title|2322441|ฟิฟตีเชดส์ออฟเกรย์}}
* {{siamzone movie|7509|ฟิฟตีเชดส์ออฟเกรย์}}
 
{{ฟิฟตีเชดส์ออฟเกรย์}}
24,979

การแก้ไข