ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาจุฬาลงกรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{วิกิซอร์ซ|มหาจุฬาลงกรณ์}}
{{multi-listen start}}
{{multi-listen item|filename=MahaChulalongkorn.ogg|title=มหาจุฬาลงกรณ์|description=คำร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา และสุภร ผลชีวิน<br>ขับร้อง : ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|format=[[Ogg]]}}
{{multi-listen item|filename=มหาจุฬาลงกรณ์-เพ็ญศรี.ogg|title=มหาจุฬาลงกรณ์|description=ขับร้อง : [[เพ็ญศรี พุ่มชูศรี]]|format=[[Ogg]]}}
{{multi-listen end-notext}}
 
'''มหาจุฬาลงกรณ์''' เป็น[[เพลงพระราชนิพนธ์]]ลำดับที่ 11 ของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง โดยมี[[สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา]] และ [[สุภร ผลชีวิน]] เป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลง พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้เป็นเพลงประจำสถาบันของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] นิสิตและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยืนตรงเมื่อเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ดังขึ้น
 
นอกจากนี้ [[ประเสริฐ ณ นคร|ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร]] เมื่อครั้งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ประพันธ์คำร้องเพลงเกษตรศาสตร์นั้น ได้กล่าวถึงเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ว่า "''เนื้อเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ดีเยี่ยม จนทำให้ผู้เขียนแหยงว่าไม่มีทางประพันธ์ให้ไพเราะใกล้เคียงกับเพลงนั้นได้''"<ref>[http://www.singhakheow.com/history.htm#f ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์]</ref>
 
== มัลติมีเดีย ==
{{multi-listen start}}
{{multi-listen item|filename=MahaChulalongkorn.ogg|title=มหาจุฬาลงกรณ์|description=คำร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา และสุภร ผลชีวิน<br>ขับร้อง : ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|format=[[Ogg]]}}
{{multi-listen item|filename=มหาจุฬาลงกรณ์-เพ็ญศรี.ogg|title=มหาจุฬาลงกรณ์|description=ขับร้อง : [[เพ็ญศรี พุ่มชูศรี]]|format=[[Ogg]]}}
{{multi-listen end-notext}}
 
== ดูเพิ่ม ==
148,188

การแก้ไข